لیست دستور ریستارت سرویسهای پیشفرض و همچنین پرکاربرد و مختلف دایرکت ادمین :

۱- ریستارت پنل دایرکت ادمین :

کد:
service directadmin restart

۲- ریستارت SSH :

کد:
service sshd restart

۳- ریستارت Mysql Server :

کد:
service mysqld restart

۴- ریستارت وب سرور آپاچی :

کد:
service httpd restart

۵- ریستارت وب سرور لایت اسپید :

کد:
service lsws restart

۶- ریستارت وب سرور انجین ایکس :

کد:
service nginx restart

۷- ریستارت iptables :

کد:
service lfd restart

۸- ریستارت exim :

کد:
service exim restart

۹- ریستارت فایروال :

کد:
service csf restart

۱۰- ریستارت کل سرور :

کد:
reboot