سرور های دیتاسنتر زیرساخت دچار مشکل پاور بوده و درحال رفع و تعویض میباشد 
پس از رفع مشکل خسارت وارده جبران خواهد گردید

از کاربران انتظار میرود با صبر خود مارا در حل هرچه زودتر مشکل همیاری نمایند

Saturday, February 6, 2016« برگشت