به علت ایجاد تداخل در شبکه دیتاسنتر وولوم درایو به صورت مکرر و نارضایتی کاربران تمامی سرور های مجازی موجود در این دیتاسنتر در دوره پرداخت بعدی به سرور های جدید آمریکا و یا آلمان انتقال داده خواهد شد.

Sunday, February 7, 2016« برگشت