کاربران گرامی از هم اکنون میتوانند با شماره گیری کد زیر تمامی صورتحساب های خود را پرداخت نمایند

*720*97*0101#

Thursday, March 3, 2016« برگشت