اطلاعیه مهم دارندگان سرور مجازی ویندوزی :


کاربران توجه داشته باشند تمامی ویندوز های نصب شده (بجز چند مورد استثنا) برای کاربران کرک نشده و اکتیو نشده هستند این موضوع باعث شده سرور ها پس از 20 روز به صورت خودکار خاموش شوند ، نسبت به کرک و اکتیو کردن ویندوز های خود اقدام فرمایید،
برای کرک نرم افزار را دانلود و اجرا نموده ، پس از اتمام سیستم را ری بوت فرمایید

ویندوز سرور 2008 - windows 7 :
http://pressdl.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-7-windows-7-activator/

 

ویندوز سرور 2012 :

http://pressdl.com/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-windows-server-2012-r2-volume-with-update-3-msdn-x64/

 Friday, March 4, 2016« برگشت