یافتن کالاها و سرویسها


P-G 1
مقدار فضا: نامحدود
هارد : SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
200,000 ریال ماهانه
570,000 ریال سه ماهه
1,100,000 ریال شش ماهه
2,200,000 ریال سالانه
4,400,000 ریال دوساله
8,100,000 ریال سه سالانه

P-G 2
مقدار فضا: 500 مگابایت
هارد : SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
40,000 ریال ماهانه
100,000 ریال سه ماهه
200,000 ریال شش ماهه
400,000 ریال سالانه
800,000 ریال دوساله
1,000,000 ریال سه سالانه

P-G 3
مقدار فضا: 1 گیگابایت
هارد : SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
80,000 ریال ماهانه
230,000 ریال سه ماهه
450,000 ریال شش ماهه
900,000 ریال سالانه
1,800,000 ریال دوساله

P-G 4
مقدار فضا: 2 گیگابایت
هارد : SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
130,000 ریال ماهانه
390,000 ریال سه ماهه
750,000 ریال شش ماهه
1,400,000 ریال سالانه
2,800,000 ریال دوساله

P-G 5
مقدار فضا: 5 گیگابایت
هارد : SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
150,000 ریال ماهانه
420,000 ریال سه ماهه
840,000 ریال شش ماهه
1,650,000 ریال سالانه
3,400,000 ریال دوساله

هاست چتروم
مقدار فضا: 500 مگابایت
هارد : SSD
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
40,000 ریال ماهانه
100,000 ریال سه ماهه
200,000 ریال شش ماهه
400,000 ریال سالانه
800,000 ریال دوساله
1,000,000 ریال سه سالانه