یافتن کالاها و سرویسها


PSF - 0
رم : 1 گیگابایت
هارددیسک : 50 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

220,000 ریال ماهانه

PSF - 1
رم : 2 گیگابایت
هارددیسک : 100 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

320,000 ریال ماهانه

PSF - 2
رم : 3 گیگابایت
هارددیسک : 100 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

420,000 ریال ماهانه

PSF - 3
رم : 4 گیگابایت
هارددیسک : 100 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

490,000 ریال ماهانه

PSF - 4
رم : 4 گیگابایت
هارددیسک : 150 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

590,000 ریال ماهانه

PSF - 5
رم : 4 گیگابایت
هارددیسک : 200 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

630,000 ریال ماهانه

PSF - 6
رم : 6 گیگابایت
هارددیسک : 500 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

890,000 ریال ماهانه

PSF - 7
رم : 12 گیگابایت
هارددیسک : 400 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

1,850,000 ریال ماهانه

PSF - 8
رم : 32 گیگابایت
هارددیسک : 400 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت سرور : 1 گیگابیت
پردازنده : ۳٫۵گیگاهرتز
آیپی : 1 رایگان
محل سرور : فرانسه
قابلیت انتخاب سیستم عامل دلخواه
پشتیبانی 24 ساعته
مجازی ساز : VMware

2,200,000 ریال ماهانه